Kapcsolat:

Székesfehérvár
8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100.
Videoton Ipari Park, 199-es épület
Tel.: 36 (22) 533 333
Fax: 36 (22) 554 191
E-mail: info@pannonjob.hu
térkép

Budapest - Budapest II.
1021 Budapest, Hűvösvölgyi u. 54.
Videoton Irodaházak
Tel.: 36 (1) 392 1222
Fax: 36 (1) 392 1221
térkép

Budapest - Budapest IX.
1095 Budapest, Soroksári út 48.
Malom Udvar
Tel.: 36 (1) 260 2094
Fax: 36 (1) 260 2094
térkép

Veszprém
8200 Veszprém, Brusznyai utca 6.
Tel.: 36 (88) 325 943
Fax: 36 (88) 325 943
térkép

Győr
9022 Győr, Batthyány tér 6.
Tel.: 36 (96) 410-525
térkép

Miskolc
3525 Miskolc, Szűcs Sámuel u. 5. – Villkész irodaház 1. emelet
Tel.: 36 (46) 320-283
térkép


 • Munkaerő - kölcsönzés
 • Munkaerő - kölcsönzés jogi háttere
 • Munkaerő - közvetítés
 • Bérszámfejtés outsourcing
 • Tréningek
 • Specifikus szolgáltatások
 • Munkaerő-kölcsönzésre létesített munkaviszony:

  A kölcsönbeadó a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót ellenérték fejében munkavégzésre a kölcsönvevőnek ideiglenesen - legfeljebb 5 évig terjedő időtartamra - átengedi. Az azonos kölcsönvevőhöz hat hónapon belül történő ismételt kikölcsönzés időtartamát egybe kell számítani függetlenül attól, hogy ki volt a korábbi kölcsönbeadó.

  (A kikölcsönzés ideiglenességére vonatkozó rendelkezéseket a 2011. december 1-jét megelőzően létesített határozatlan idejű munkaviszonyokban történő kikölcsönzés esetén is alkalmazni kell azzal, hogy a kikölcsönzés időtartamának számítása során kezdő időpontnak 2011. december 1-jét kell tekinteni. Határozott időtartamra létrehozott munkaviszony esetén a munkaviszony létrehozásának dátuma számít, azzal a kiegészítéssel, hogy azonos kölcsönvevőhöz a 6 hónapon belül történő ismételt kikölcsönzés időtartamát össze kell számítani.)  A kölcsönbeadó, a kölcsönvevő és a munkavállaló a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során köteles együttműködni!

  A munkaerő-kölcsönzési tevékenység engedélyköteles, amit a székhely szerinti munkaügyi központ ad ki. Az engedély iránti kérelemhez szükséges: cégbírósági bejegyzés a tevékenységről, megfelelő irodahelyiség, vezetékes telefon, letétbe helyezett vagyoni biztosíték, továbbá legalább egy személynek rendelkeznie kell szakmai képesítéssel és gyakorlattal!

  Munkaerő-kölcsönzés során az Mt. minden olyan szabályát alkalmazni kell, amelytől az Mt. XVI. fejezete nem tér el, illetve nem tiltja.

  Munkaerő-kölcsönzés esetén nem alkalmazható:

 • a normál munkaviszonyra vonatkozó felmondási idő szabályai,
 • a munkavégzés behívás alapján,
 • a munkakör megosztása,
 • a több munkáltató által létesített munkaviszony,
 • a bedolgozói munkaviszony, valamint
 • a cselekvőképtelen munkavállalóra vonatkozó Mt. rendelkezések,
 • csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok.

  A végkielégítésre való jogosultság megállapításakor a munkaviszonynak az utolsó kikölcsönzés alatti tartamát kell figyelembe venni.

  Munkaerő-kölcsönzés esetén a munkáltatói jogokat a kölcsönvevő és a kölcsönbeadó megosztottan gyakorolják:

  Kölcsönvevő minősül munkáltatónak:

 • munkavédelemre,
 • a munkavállaló testi alkatának, fejlettségének megfelelő munkára történő alkalmazására (nők, fiatal munkavállalók és a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására)
 • az egészséges és biztonságot nem veszélyeztető munkavégzés feltételeire,
 • munkavégzésre (munkavállaló rendelkezésre állása, munkáltató utasítási joga, munkával való ellátás kötelezettsége, átirányítás, kiküldetés)
 • munkaidőre, pihenőidőre és ezek nyilvántartására
 • amennyiben a természetbeni munkabért, valamint a közvetlenül adott szociális juttatást a munkavállaló közvetlenül a kölcsönvevőtől kapja, ezek biztosítása tekintetében.

  Kölcsönbeadó minősül munkáltatónak:

 • munkaviszony létesítésének joga
 • munkaviszony megszüntetésének joga (munkavállalónak a kölcsönbeadó felé kell közölni a munkaviszony megszüntetési szándékát)
 • foglalkoztatással kapcsolatos bejelentési kötelezettségek teljesítése, igazolások kiadása
 • munkabér-fizetés
 • munkabér-fizetéssel kapcsolatos bevallási, járulék-fizetési kötelezettségek

  Semmis a munkavállaló és a kölcsönbeadó között létrejött olyan megállapodás, amely:

 • tiltja vagy korlátozza a kölcsönvevővel történő későbbi jogviszony létesítését
 • kikölcsönzésért közvetítési díj fizetését írja elő, illetve azért, ha a munkavállaló a kölcsönvevővel kíván jogviszonyt létesíteni.

  TILOS munkaerőt kölcsönözni:

 • jogszabályba ütköző munkavégzésre (pl. ha a nőt egészségre ártalmas munkakörben akarják foglalkoztatni)
 • ahol sztrájk van
 • amennyiben a kikölcsönzés a Kölcsönvevőnél az 5 évet meghaladja

  Kölcsönzött munkavállalót a kölcsönzés napjától megilletik ugyanazok a jogosultságok, mint a kölcsönvevő saját munkavállalóját bizonyos alapvető munka- és foglalkoztatási feltételek (terhes és szoptató nők, fiatal munkavállalók, munkabér védelme, munkaidő, pihenőidő és egyenlő bánásmód), valamint minden bérelem vonatkozásában az egyenlő bér elvének alkalmazásakor.

  Fentiek vonatkozásában a kölcsönvevőnél hatályos Kollektív Szerződés és egyéb szabályzatok is irányadóak.

  Kivétel:

  1.határozatlan idejű munkaviszonyban álló
  2.munkaerőpiactól tartósan távollévő személy:
 • pályakezdő fiatal START kártyával
 • 50 év feletti START kártyával rendelkező munkavállaló
 • gyes/gyed/gyet/ápolási díjról 1 éven belül visszatérő
 • gyes mellett kíván munkát végezni (ha nincs jogviszonya)
 • tartósan álláskereső

  Esetükben (az a) és b) pont) az egyenlő bánásmódra vonatkozó szabályokat a kikölcsönzés 184. napjától kell alkalmazni. (Azonos kölcsönvevőhöz történő ismételt kölcsönzés esetén a napokat össze kell számítani, ha az előző kikölcsönzéstől kevesebb, mint 6 hónap telt el.)
  1.kölcsönbeadónál összességében kedvezőbb díjazásban részesülő

  Egyenlő bánásmód szabályait kell alkalmazni a szociális juttatásokhoz való hozzáférés kapcsán is a kölcsönvevőnél, illetve a kikölcsönzések közötti időtartam alatt a kölcsönadónál.

  A kölcsönbeadó és a kölcsönvevő közötti jogviszony:

  A kölcsönbeadó és a kölcsönvevő közötti megállapodást írásba kell foglalni, és annak tartalmaznia kell legalább:

 • a munkaerő-kölcsönzés lényeges feltételeit,
 • a munkáltatói jogkör gyakorlásának megosztását,
 • természetbeni munkabér, illetve juttatás esetén - ha ezeket a kölcsönvevő biztosítja - ezek ellentételezését.

  Semmis a megállapodás, ha:

 • tulajdonosi kapcsolatban állnak egymással
 • munkaviszony-létesítési tilalmat/korlátozást ír elő a kölcsönvevővel.

  A kölcsönvevő írásban köteles tájékoztatni a kölcsönbeadót:

 • az irányadó munkarendről,
 • a munkáltatói jogkört gyakorló személy megnevezéséről,
 • a munkabérfizetés alapjául szolgáló adatok közlésének módjáról és határidejéről,
 • az elvégzendő munkára vonatkozó alkalmazási feltételekről, továbbá
 • minden olyan körülményről, amely a munkavállaló foglalkoztatása szempontjából lényeges.

  A kölcsönbeadó a kölcsönvevő kérésére köteles legkésőbb a munkavállaló munkába állásáig:

 • az adózás rendjéről szóló törvény szerint a munkáltató és a kifizető által foglalkoztatott személy adataira vonatkozó, a biztosítási jogviszony kezdetéről szóló, APEH-hoz teljesített bejelentése másolatát, valamint
 • a külön jogszabály szerinti kölcsönbeadóként történt nyilvántartásba vételét igazoló okirat másolatát átadni.

  Név:
  Cég neve:
  Cím:
  E-mail cím:
  Telefonszám / Fax:
  Kérdése vagy üzenete:
  Biztonsági kód:
  (A kéretlen levelek szűréshez kérjük írja be a képen látható betűket és/vagy számokat)
   
  Küldés
  Törlés
 • Pannonjob Humán Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100., a céget nyilvántartó bíróság: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cégjegyzékszám: 07-09-002337
  Kölcsönzést-közvetítést engedélyező nyilvántartási szám: 4376-4./2003
  Intézmény felnőttképzési tevékenység engedély nyilvántartásba vételi száma: E-000287/2014
  Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-62298/2013, NAIH-62300/2013, NAIH-62339/2013, NAIH-62299/2013

  Munkaerő - kölcsönzés , Munkaerő - kölcsönzés jogi háttere , Munkaerő - közvetítés , Bérszámfejtés outsourcing , Tréningek , Specifikus szolgáltatások