Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
head-small-image
Engedélyezett képzések

Engedélyezett képzéseink

Középvezetők továbbképzése (E-000287/2014/D001)
Képzési idő: 40 óra (4 nap)

Képzés célja: szakmai segítséget nyújtani a középvezetőknek ahhoz, hogy:

 • Megismerjék a csoportszerepeket, csoportfejlődési elméleteket, és képesek legyenek eredményesen működő csoportokat és szervezeti kapcsolatokat felépíteni,
 • Képesek legyenek a szervezeti kommunikáció, és a vezető-vezető kommunikáció asszertív megvalósítására,
 • Ismerjék a konfliktusok fogalmi körét, okait, következményeit, a konfliktuskezelés és a mediáció elméleti hátterét, és azok gyakorlati alkalmazásának lehetőségeit a vezetői munkában,
 • Megismerjék a stressz elméleti hátterét, hatását, és a stresszkezelés lehetőségeit, valamint azok gyakorlati alkalmazását.

A képzés célcsoportja: a termelő/szolgáltató területeken, középvezetői munkakörökben dolgozó vezetők, csoportvezetők, akiknek fő feladatai:

 • A beosztott dolgozók munkájának tervezése, szervezése, irányítása, ellenőrzése, a dolgozók motiválás,
 • A beosztott dolgozókkal az előírt norma szerinti teljesítmény előírt minőségben való elvégeztetése, visszacsatolás a teljesítményre,
 • A termelés/szolgáltatás folyamatában felmerülő akadályok, problémák azonnali kivizsgálása, szükség esetén beavatkozás,
 • A munkafegyelem betartása, szükség esetén jogszerű szankciók alkalmazása,
 • Beszámolás a felsővezetés felé.

Hatékony értékesítő 30 (E-000287/2014/D002)
Képzési idő: 30 óra (3 nap)

A képzés célja: olyan szakemberek képzése, akik az értékesítési ismeretek és értékesítői készségek elsajátítása révén:
 • Képesek azonosítani az értékesítéshez kapcsolódó kulcskompetenciáikat, és ismerik azok fejlesztési lehetőségeit,
 • Képesek teljesítményük objektív tervezésére, értékesítési célok megfogalmazására és teljesítésére, valamint azok értékelésére,
 • Ismerik az ügyfélszerzés és ügyfélmegtartás lehetőségeit és módszereit,
 • Ismerik a sikeres és eredményes tárgyalás lépéseit, legfontosabb tényezőit, és képesek azt a gyakorlatban megvalósítani,
 • Képesek kölcsönösen eredményes ügyfélkapcsolatok kiépítésére és fenntartására.
A képzés célcsoportja: értékesítési, vagy ügyfélkapcsolati területen dolgozó vezetők, munkatársak, akiknek fő feladatuk, vagy feladatkörükbe tartozik a kapcsolatfelvétel új ügyfelekkel, értékesítési tárgyalások előkészítése, lebonyolítása, értékelése és utánkövetése, továbbá kölcsönösen eredményes ügyfélkapcsolatok kialakítása és ápolása.

 
Művezető képzés, középvezetők képzése (E-000287/2014/D003)
Képzési idő: 70 óra (7 nap)

A képzés célja: olyan szakemberek képzése, akik a vezetői ismeretek, készségek elsajátítása révén:
 • Ismerik a termeléssel/szolgáltatással kapcsolatos munkajogi, LEAN, vezetési ismereteket, fogalmakat, folyamatokat,
 • Rendelkeznek a termelésben/szolgáltatásban részt vevő munkacsoportokkal kapcsolatos munkajogi ismeretekkel, és képesek azok gyakorlati alkalmazására,
 • Ismerik a LEAN filozófia alapjait, kulcsfogalmait, képesek a termelésben/szolgáltatásban az értékteremtő és nem értékteremtő tevékenységek azonosítására, ismerik a veszteségcsökkentés, valamint a termék/szolgáltatás minőségének folyamatos javítási lehetőségeit,
 • Ismerik a korszerű vezetéselméleteket, és azok gyakorlati alkalmazási lehetőségeit,
 • Képesek az emberi és szakmai kapcsolatok összehangolásának problémáit kezelni és megoldani.

A képzés célcsoportja: művezetők, középvezetők, termelésirányítók, műszakvezetők, csoportvezetők, akiknek fő feladatai:

 • A beosztott dolgozók munkájának tervezése, szervezése, irányítása, ellenőrzése, a dolgozók motiválása,
 • A beosztott dolgozókkal az előírt norma szerinti teljesítmény előírt minőségben való elvégeztetése, visszacsatolás a teljesítményre,
 • A termelés/szolgáltatás folyamatában felmerülő akadályok, problémák azonnali kivizsgálása, szükség esetén beavatkozása,
 • A munkafegyelem betartása, szükség esetén jogszerű szankciók alkalmazása,
 • Beszámolás a felsővezetés felé
 
Személyes hatékonyság tréning (E-000287/2014/D004)
Képzési idő: 80 óra (8nap)

A képzés célja: a személyes hatékonyság növelése az ügyfél-kommunikáció, az időgazdálkodás területén, továbbá az általános előadói és tárgyalási képesség fejlesztése. A képzés során alkalmazott eljárások hatására fejlődik a résztvevők kapcsolatteremtési és kommunikációs készsége, képesek lesznek az asszertív problémamegoldásra az ügyfél-kommunikáció területén, hatékony időgazdálkodási technikákat sajátítanak el, továbbá képesek lesznek hatékony előadások megtartására és kölcsönösen eredményes tárgyalások megvalósítására.

A képzés célcsoportja:
 • Termelő/szolgáltató területeken dolgozó vezetők, munkatársak, kulcspozícióban dolgozó munkatársak, akik fő feladata, vagy feladatkörébe tartozik a külső és belső ügyfélkapcsolatok kiépítése és fenntartása, beszámolók készítése, előadások megtartása, tárgyalások megvalósítása; és bővíteni, frissíteni szeretnék ismereteiket, fejleszteni képességeiket ezeken a területeken.
 • Pályakezdők, álláskeresők, magukat továbbképezni kívánó foglalkoztatottak, felsőfokú oktatásban vagy szakképzésben résztvevő hallgatók, akik személyes versenyképességüket szeretnék megőrizni és/vagy megerősíteni; továbbá bővíteni szeretnék ismereteiket és fejleszteni képességüket a kommunikáció, az ügyfél-kapcsolatok, az időgazdálkodás, a prezentáció, és a tárgyalástechnika területein.

Lean általános alapismeretek (E-000287/2014/D005)
Képzési idő: 40 óra (4nap)

A képzés célja:
 • A résztvevők megismertetése a Lean általános módszereivel, összefüggéseikkel, alkalmazási területükkel és alkalmazásukhoz szükséges kompetenciákkal,
 • A résztvevők megismertetése a Lean általános módszereivel, összefüggéseikkel, alkalmazási területükkel és alkalmazásukhoz szükséges kompetenciákkal,
 • A résztvevők megismertetése a Lean folyamatelemzési és optimalizálási megoldásaival,
 • A résztvevők megismertetése a folyamatos fejlődés (kaizen) általános mechanizmusaival és fenntartásához szükséges kompetenciákkal.

A fluktuáció csökkentésének vezetői módszerei (E-000287/2014/D006)
Képzési idő: 50 óra (5nap)

A képzés célja: a vezetők képessé váljanak a káros mértékű fluktuáció csökkentésére, megértsék ebben betöltött szerepüket, és vezetői működésükben alkalmazzák azokat az eszközöket, megoldásokat, amelyekkel a probléma kezelhető.

A képzés célcsoportja: a fluktuációban érintett dolgozók közvetlen vezetői: művezetők, csoportvezetők, sorvezetők, területvezetők, direkt vezetők. Továbbá azok a vezetők, akik állandó és ideiglenes munkatársakból álló, vegyes, vagy gyakran változó csapatot irányítanak közvetlenül.


Középvezetők alapképzése (E-000287/2014/D007)
Képzési idő: 30 óra (3nap)

A képzés célja: a középvezetői és munkacsoport-vezetői feladatokat ellátók alapvető vezetői készségeinek fejlesztése, megismertetésük a vezetői szerephez kapcsolódó legfontosabb alapkompetenciákkal.

A képzés célcsoportja:
 • Azok a vezetők, akik az elmúlt 1-2 évben léptek olyan pozícióba, ahol embereket irányítanak,
 • Azok a szakemberek, akik a következő 1-2 évben potenciálisan vezetővé léphetnek elő,
 • Olyan vezetők, akiknek kimaradt a formális vezetői készségfejlesztés a fejlesztési/fejlődési folyamatukból.

Mentorok képzése (20) (E-000287/2014/D008)
Képzési idő: 20 óra (2nap)

A képzés célja:a képzésben részt vevő mentor munkatársak felkészítése nehéz helyzetek hatékony kezelésére, ennek megvalósításához a mentori eszköztár bővítése, fejlesztése.

A képzés célcsoportja: a dolgozók betanításáért és/vagy támogatásáért felelős munkatársak, mentorok, a munkatársak fejlesztéséért felelős belső oktatók, trénerek, továbbá azok a közvetlen vezető munkatársak, akik feladatkörébe tartozik az új munkatársak betanítása, mentori támogatással történő fejlesztése.


Mentorok képzése (30) (E-000287/2014/D009)
Képzési idő: 30 óra (3nap)

A képzés célja: a képzésben részt vevő munkatársak felkészítése a mentori szerepben való eredményes működésre, ennek megvalósításához hatékony mentori eszköztár építése, ill. a meglévő bővítése, fejlesztése.
 
A képzés célcsoportja: a dolgozók betanításáért és/vagy támogatásáért felelős munkatársak, mentorok, a munkatársak fejlesztéséért felelős belső oktatók, trénerek, továbbá azok a közvetlen vezető munkatársak, akik feladatkörébe tartozik az új munkatársak betanítása, mentori támogatással történő fejlesztése.
 
*A mentor képzés két változatában külön témakörök kerülnek feldolgozásra, melyek önállóan is alkalmasak a fejlesztésre, azonban egymás utáni megvalósításuk egy komplex fejlesztési folyamatot tesz lehetővé.


Stresszkezelés és kiégés-prevenció (E-000287/2014/D010)
Képzési idő: 20 óra (2 nap)

A képzés célja: támogatást nyújtani a résztvevőknek ahhoz, hogy ismerjék a stressz és a kiégés okait, összefüggéseit, ismerjék a stressz forrásait életükben és munkájukban, felismerjék saját stressztüneteiket, rálátásuk legyen a lehetséges megküzdési stratégiákra, azonosítsák saját stratégiáikat, és képesek legyenek azt a gyakorlatban is alkalmazni mentális egészségük megőrzése érdekében.
 
A képzés célcsoportja: vezetői munkakörökben dolgozó munkatársak, valamint olyan munkakörökben dolgozó munkatársak, amelyekben fokozott terhelésnek vannak kitéve munkakörülményeik és/vagy munkájuk sajátosságaiból fakadóan.