Fejléc grafikai elem

Érdekességek, aktualitások

2024.06.06. 10:48

Generációk sokszínűsége – kihívás és lehetőség

A generációs különbségekkel való megküzdés nem új keletű probléma a modernkori társadalomban, azonban az, hogy teljesen eltérő impulzusok között felnövő és szocializálódó generációk lépnek be a munkaerőpiacra és dolgoznak együtt nap, mint nap, eddig ismeretlen problémákat és tapasztalásokat generál mindannyiunk számára.

Generációk sokszínűsége – kihívás és lehetőség
Jelenleg már négy generáció dolgozik együtt a munkahelyeken, melyek tagjai különböző látásmóddal bírnak, más korszakban, kulturális környezetben szocializálódtak, eltérő technológiai ismeretekkel rendelkeznek, más a fontos számukra, és sokféle igényt támasztanak a munkaadóik felé. Mindez nemcsak lehetőségek, hanem gyakran frusztrációk és konfliktusok forrása is, melyek megoldatlansága időt és energiát visz el az értékteremtő munkától, és rontja a kollégák megtartásának esélyeit.
 • Milyen értékek és lehetőségek rejlenek az életkori sokszínűségben?
 • Mi segítheti elő a generációk hatékony együttműködését?
 • Hogyan kovácsolhatnak a vezetők eredményes csapatot a Baby Boomer, X, Y, Z kollégákból?
 • Hogyan lehet bevonzani és megtartani a különböző generációk tehetségeit?

A KSH 2024-es korfa adatait figyelembe véve az aktív dolgozó 18-65 év közöttiek generációs eloszlása a magyar munkaerőpiacon az alábbiak szerint alakul:
 • Baby Boomerek: 10-13%
 • X generáció: 35-38%
 • Y generáció: 30-33%
 • Z generáció: 20-23%
A szervezeteknél a következő évekre nemcsak az lesz jellemző, hogy egyre nagyobb arányban jelennek meg a fiatal munkavállalók, hanem az is, hogy egyre több Baby Boomer vonul nyugdíjba, a vezetői pozíciókat pedig többségében az X és Y generációk tagjai töltik be. Így a munkahelyek számára mind a négy generáció igényeit, motivációit kielégítő szervezeti kultúra kialakítása stratégiai feladattá válik.

A generációk közötti együttműködés számos kihívást rejt magában:

 • Eltérő értékrend: Míg Baby Boomerek a stabilitást, a biztonságot és a hierarchiát, addig az X generáció a munka-magánélet egyensúlyát és a szakmai fejlődést, az Y-osok képviselői a rugalmasságot és az értékteremtő munkát, a munkaerőpiacon jelen levő legfiatalabb generáció képviselői, vagy a Z generáció tagjai pedig az autonómiát és a folyamatos visszajelzést értékeli leginkább.

 • Eltérő kommunikációs preferenciák: Ebben a témakörben a legidősebb, aktív generáció egyértelműen a személyes kommunikációt preferálja, míg az X-esek képviselői már nyitottabbak a digitalizáció felé, és az üzleti kommunikációjukat az e-maileken keresztül történő információcsere jellemzi legjobban. Az Y generációhoz érve a chatet és a közösségi médiát lehet kiemelni, míg a Z-sek a chat mellett a videó hívásokat és a hangüzeneteket részesítik előnyben.

 • Különböző munkavégzési stílusok: A Baby Boomerek a strukturált munkarendet, az X generáció a projektalapú munkát, az Y generáció a multitaskingot, a Z generáció pedig a rugalmas munkarendet kedveli.
  Eltérő vezetési stílus iránti igény: A többgenerációs csapat vezetője számára előnyt jelent, ha emberközpontú és rugalmasan, helyzetfüggően vált vezetési stílust. Így az utasító magatartásra fogékonyabb Baby Boomerektől a felhatalmazást és partnerséget elváró Z generációsokig mindenkivel megtalálja a közös hangot.

A generációs sokszínűség azonban számos előnnyel is jár, mint például:

 • Innovációs képesség fokozódása:  A különböző generációk eltérő gondolkodásmódja és tapasztalata új ötletekhez és kreatív megoldásokhoz vezethet. Emellett korunk technológiai és digitális vívmányaihoz – mint amilyen a mesterséges intelligencia, vagy a robotizáció – egyre könnyebben adaptálódnak majd a szervezetek is, hisz a munkába álló „digitális bennszülöttek” száma is folyamatosan növekszik

 • Hatékonyabb problémamegoldás: A csapattagok széleskörű tudása és készségei a komplex problémák hatékonyabb megoldását teszik lehetővé, ha sikerül egy egymás iránt nyitott és befogadó légkört teremteni.

 • Sokgenerációs csapatmunka: A generációk közötti kölcsönös tisztelet és megértés nemcsak az innovációra, vagy a problémamegoldásra lehet pozitív hatással, hanem általában véve is erősíti a csapatkohéziót és a lojalitást.

 • Jóllétet támogató vállalati kultúra: A különböző generációk tagjainak igényeit figyelembe vevő vállalati kultúrában óhatatlanul is az egyéni jóllét kerül fókuszba. Ez a szemlélet tudja biztosítani, hogy mindenki megtalálja azt a munkahelyen, amitől hosszú távon jól érzi magát.

Tippek a generációk közötti együttműködés javításához:

 • Pszichológiai biztonság:Teremtsük meg az elfogadó és nyitott munkahelyi kultúra alapjait, ahol mindenki önmaga lehet, kellően őszinte a kommunikáció a csapattagok között, függetlenül a generációs hovatartozástól. Ehhez szervezzünk tréningeket, workshopokat a csapattagok számára, hogy megismerhessék a különböző generációk értékeit, sajátosságait és lebonthassák az egymás iránti előítéleteiket.

 • Vezetőfejlesztés: Biztosítsunk képzéseket a vezetők részére, hogy hatékonyan, kellő rugalmassággal és eredményesen vezessenek sokgenerációs csapatokat.

 • Mentor programok: Hozzunk létre mentor programokat, ahol a különböző generációk tagjai tanulhatnak egymástól: fiatalok az idősebbektől és fordítva.

 • Rugalmas munkakörnyezet:Teremtsünk rugalmas munkakörnyezetet, ami az eltérő generációk igényeit is kielégíti.

 • Csapatépítő programok: Szervezzünk generációk közötti csapatépítő programokat, hogy a csapattagok jobban megismerhessék egymást.

Új generációk belépése a munkahelyi környezetbe mindenképpen jelentős változást jelent a szervezet életében, de ez a változás jelentős pozitív hozadékkal is járhat abban az esetben, ha felkészültek vagyunk, és kellő rugalmassággal fogadjuk azt. A szervezeteknek és a vezetőknek időt és energiát kell fordítaniuk a generációk közötti együttműködés javítására, hogy kihasználhassák az életkori különbözőségben rejlő lehetőségeket. Ugyanakkor azt se felejtsük el, hogy a generációs megközelítés is csak egy „szemüveg”, ami bár hasznos nézőpontokat kínál, mégis figyelembe kell vennünk, hogy eltérő személyiségekkel dolgozunk, akik nem fognak 100%-ban belepasszolni egyetlen kategóriába sem.

A generációk közötti együttműködés javítása érdekében egy külső nézőpontból történő megvilágítás mindig új perspektívákat nyithat, ezért érdemes lehet egy tanácsadó szakértelmét is bevonni a generációs problémák feloldásába. A Pannonjob Kft. generációmenedzsment tréningje célzottan segíti a különböző korosztályok közötti kommunikáció és együttműködés fejlesztését, mely elengedhetetlen a harmonikus és produktív munkahelyi légkör megteremtéséhez.
A tréning során a résztvevők gyakorlati eszközöket kapnak a generációk közötti különbségek kezeléséhez, miközben a vállalati kultúrát is megerősítik, hogy minden korosztály jól érezze magát és hatékonyan tudjon együttműködni. Szakértői támogatással a szervezetek könnyebben kovácsolhatnak eredményes csapatot a különböző generációkból, ezáltal növelve a munkahelyi elégedettséget és a hosszú távú siker esélyeit.