Fejléc grafikai elem

Munkajogi témák

2024.04.11. 09:20

Új szabályrendszer a harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatásában

Olvasási idő: 4 perc

A magyarországi munkaerőpiac változásai már évek óta mozgásban tartják az emberi erőforrás menedzsmenttel foglalkozó szereplőket a gyártás, termelés és szolgáltatás minden területén. A Pannonjobnak, mint HR szolgáltató vállalatnak az egyik elsődleges feladata, hogy szakértő kollégák naprakész ismereteinek és tudásának köszönhetően folyamatos tájékoztatással segítse partnereit annak érdekében, hogy alkalmazkodni tudjanak ennek a folyton változó közegnek a szabályaihoz és elvárásaihoz.

Új szabályrendszer a harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatásában

A Pannonjob jogi tanácsadója, Dr. Póczos Eszter cikksorozatában a 3. országbeliek magyarországi munkavégzéséhez szükséges engedélytípusokra vonatkozó szabályokat, ügymenetet ismertetjük. A sorozat célja, hogy segítse Önt eligazodni a 2024-ben bevezetett új szabályrendszerben, illetve megérteni a legfontosabb tudnivalókat a 3. országbeli munkavállalók magyarországi foglalkoztatásával kapcsolatban.

A 3. országbeli állampolgárok tartós (180 napon belül 90 napot meghaladó) beutazásához és tartózkodásához változatlanul engedélyre van szükség, mely csak pontosan meghatározott és kérelemben igazolt célhoz kötötten valósulhat meg. A döntően elektronikus úton (cégkapuval külön regisztrációt követően az enterhungary.hu oldalon keresztül, részletes szabályok megtalálhatók: https://enterhungary.gov.hu/eh/assets/hu-enter-hungary.pdf) benyújtott kérelem engedélyezése esetén a tartózkodási engedélyt mindig meghatározott érvényességi idővel állítja ki az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Regionális Igazgatósága, mely alatt korlátlan számban jogosult a 3. állambeli ki- és beutazni, valamint tartózkodni hazánkban.

Átmeneti szabályok:


A 2024. január 1. napja előtt kiadott vízum, tartózkodási engedély, ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás, bevándorlási engedély, illetve letelepedési engedély, ideiglenes, nemzeti és EK letelepedési engedély és az úti okmány az érvényességi idején belül az abban foglaltak szerinti tartózkodásra jogosít.


A 2024. január 1. és 2024. február 29. közötti érvényességi idővel kiállított tartózkodási vagy letelepedési engedély érvényessége 2024. április 30-ig meghosszabbodott, tehát úgy kell tekinteni, mintha eredetileg is 2024. április 30-i érvényességi idővel lett volna kiállítva.


Azon 3. országbeli állampolgár, aki 2024. január 1-jén Magyarországon érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezett, az új törvény szerinti jogcímek valamelyikén kérelmezheti a tartózkodási engedélye kiadását a korábbi engedély lejárta előtt 45 nappal. Ez alól kivétel, ha a foglalkozási feltételek megváltozása miatt szükséges új tartózkodási engedély iránti kérelmet benyújtani, valamint a

2024. március 1. és 2024. április 1. között lejáró tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmet legkésőbb a tartózkodási engedély érvényességi idejének utolsó napján kell benyújtani.
Hosszabbítás esetén jelen esetekben a választott új engedély iránti kérelmet szükséges beadni az új formanyomtatványokon.

Engedély típusok:

1.1. Vendégmunkások

  • Szezonális munkavállalás célú tartózkodási engedély
  • Beruházás megvalósítása céljából kiállított munkavállalási célú tartózkodási engedély
  • Foglalkoztatási célú tartózkodási engedély
  • Vendégmunkás-tartózkodási engedély


1.2. Magas szintű képzettséget igénylő munkakörökben való foglalkoztatás

  • Magyar Kártya
  • EU Kék Kártya

1.3. Nemzeti Kártya (ukrán és szerb állampolgárok részére, ami nem keverendő össze a nemzeti tartózkodási engedéllyel, mert a korábbi letelepedésit engedélyt váltja fel)

1.4. Vállalaton belüli áthelyezés célú tartózkodási engedély (EGT államon kívül letelepedett foglalkoztatótól történő áthelyezés egy azonos vállalatcsoporton belüli magyarországi szervezethez) 1.5. Kiküldetés célú tartózkodási engedély

1.6. Családi együttélés biztosítása célú tartózkodási engedély

Benyújtási szabályok:

A foglalkoztatók a feltételek fennállása esetén Enter Hungary oldalon keresztül az alábbi engedély típusokat nyújthatják be meghatalmazás útján:

a) beruházás megvalósítása céljából kiállított munkavállalási célú tartózkodási engedély,

b) vendégmunkás-tartózkodási engedély,

c) Nemzeti Kártya,

d) vállalaton belüli áthelyezés célú tartózkodási engedély,

e) EU Kék Kártya,

f) Vállalati Kártya.

Vízum változatlanul a magyar külképviseleten intézendő azzal, hogy az ún. D vízum érvényességi ideje lecsökkent 1 évről 3 hónapra, mely egyszeri beutazás mellett a beutazástól 30 napig jogosítja tartózkodásra a 3. állambelit az engedélye kézhezvételéig.

Új jogszabályok számai az eligazodás segítéséhez:
2023. évi XC. Törvény (Btátv.), 35/2024. (II.29.) Kormányrendelet Btátv. végrehajtási rendelete, 9/2024. (II.29.) BM rendelet új formanyomtatványokkal, 10/2024. (II.29.) BM rendelet eljárási költségekről, 8/2024. (II.29.) NGM rendelet az éves létszámkorlátról, 7/2024. (II. 29.) KKM rendelet országlistával, Nemzetgazdasági Miniszter közleménye a tiltólistával FEOR-ral – 12. számú Hivatalos Értesítőben van közzétéve. Változtak ezen kívül az őrizet, kitoloncolás és egyéb rendészeti jogszabályok is, de ez a foglalkoztatót magát nem érinti lényegében.

A fentiekben áttekintést adtunk a 2024. január 1-től bevezetett új szabályrendszerről, a legfontosabb engedélytípusokról, benyújtási szabályokról, és átmeneti rendelkezésekről. A következő cikkben az előzetes megállapodások témáját fogjuk górcső alá venni, és bemutatjuk, hogyan segítheti ez a munkavállalók és a munkáltatók számára a gördülékenyebb munkaerő-piacra történő belépést.

Pannonjob Kft.